Keltský skanzen Jivjany - Voussidum

mapa webu

keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen

keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen

keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmen, keltové, oppidum, ketli, kelt, keltská, vousův, kmenNěkolikrát za rok se zde pořádají oslavy keltských svátků či zážitkové a vzdělávací akce pro veřejnost. V keltském skanzenu jsou k vidění panský dům, sýpka, řemeslné dílny, mohyla, svatyně a kamenné hrazení, které postupně také doplní několik obytných staveb.
Pro návštěvu Keltského skanzenu Jivjany kontaktujte: Tereza Fejtová, tel. 737 728 685, tfejtova@seznam.cz.


Poděkování

    Děkujeme především manželům Františkovi a Jitce Fejtovým za jejich častou a velkou pomoc, trpělivost a pochopení. Obecnímu úřadu Velký Malahov a obyvatelům obce Jivjany za pomoc a vstřícnost. Všem lidem a organizacím za jejich nemalou pomoc a zájem o naši činnost.
Rok 2016

    Budování stěn panského domu a opět nekončící loupání kůry.


Rok 2015

    Loupání kůry. Pokračování stavby hradeb. Krov a střecha panského domu.


Rok 2014

    Dokončení staveb sýpky a svatyně. Začátek stavby pece a hradeb.


Rok 2013

    Pokládání rákosí na střechu sýpky. Začíná stavba svatyně a staví se kůly k bráně a opevnění.


Rok 2012

    Výstavba kostry sýpky a pokládání rákosí na střechu. Také probíhá stavba panského domu a začínají se stavět kůly na bránu.


Rok 2011

    Zahajujeme stavbu panského domu a sýpky. Zároveň pokračujeme v dostavbě hrnčírny. Je také finalizována mohyla a severozápadní část hradeb.


Rok 2010

    Začátek stavby dílen a části kamené hradby. Prvními stavbami je kolárna a hrnčírna. Současně probíhají práce na úpravě pozemku a stavba mohyly.


Podzim 2009

    Po nekonečném čekání na udělení povolení ke stavbě, probíhají práce na úpravě terénu pozemku před vlastní stavbou. Je to především urovnání místa,zničení drnů a vysekání křovisek. Je také svážen kámen na opravu a úpravu zdí. Část materiálu na stavbu objektů již byla zakoupena z prostředků sdružení.


Rok 2008 - čekáme na stavební povolení


Rok 2007 - čekáme na stavební povolení


Rok 2006 - začínáme plánovat

    V roce 2006 bylo na zasedání členů sdružení rozhodnuto o vybudování keltského skanzenu. K tomuto účelu byl vybrán volný pozemek určený k prodeji v obci Jivjany,okres Domažlice. Po dohodě z vlastníky pozemku a členy zastupitelstva obce došlo k jeho odkoupení. Tento pozemek původně sloužil jako zemědělský dvůr. Je situován v okrajové části obce v těsném sousedství rybníka a průtokového potoka. Místo je ohrazeno ze dvou stran a ze třetí částečně kamennou zdí o šířce 50-85 cm a výškou v nejvyšším bodě cca 2,20-2,50 m. Z venkovní strany bude část zdi po úpravách využita jako částečná rekonstrukce laténského opevnění. Ostatní kamenné zdivo bude použito jako základ pro dřevěné ohrazení pozemku. Vzhledem k tomu,že část pozemku navazuje na obytnou zástavbu jsou objekty skanzenu situovány do jeho protilehlé části a to z důvodů požární bezpečnosti. Pro tento účel bude vybudován mimo vlastní vstup do skanzenu ještě druhý vjezd o světlé šířce minimálně 4,50 m a to pro případný zásah těžkou požární technikou. Blízkost rybníka a vodoteče zajišťuje dostatečné množství vody v případě zásahu.

    Protože cílem našeho sdružení je především ukázka starých řemesel,budou i objekty uvnitř skanzenu převážně dílenského charakteru. Po vyřízení stavebního povolení se započne z výstavbou kovárny,slévačské dílny a dílny hrnčířské. Následovat bude zhotovení pecí pro výpal keramiky a vybudování dílny na zpracování lnu a vlny. Postaven bude zatím jeden obytný dům. Veškeré náklady spojené s výstavbou skanzenu budou hrazeny z prostředků sdružení, které je neziskovou organizací a s materiálních či finančních darů. Proto máte-li zájem pomoci můžete nás kontaktovat telefonicky či mailem na uvedených adresách nebo nás přímo navštívit.